Rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de consilier superior din cadrul Compartimentului Siguranta Alimentelor, LSVSA, DSVSA Ialomita

CENTRALIZATORUL NOMINAL

 

privind rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea

funcţiei publice de consilier superior din cadrul Compartimentului Siguranta Alimentelor, LSVSA, DSVSA Ialomita

 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul probei

Interviu

Rezultat
1 Agreci Demitra Tamara 90 Admis

 

􀂃 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor Trifu Elena- referent, DSVSA Ialomita

 

 

 

Comisia de concurs constituită prin decizia nr. 19779/193/08.10.2019 în componenţa :

  1. Dr. Vasilescu Marilena – presedinte
  2. Chimist Popovici Cristinel Adrian – membru
  3. Axinte Jenica Leonard – reprezentant , Institutia Prefectului , judetul Ialomita

 

Secretariatul comisiei de examen va fi asigurat de ref. Trifu Elena, Compartimentul Juridic si Resurse Umane.