Rezultatul probei scrise la concursul organizat in  data de 18.03.2024 –pentru  ocuparea funcţiei publice de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Identificare și Înregistrare Animale, DSVSA Ialomița.

EXTRAS P R O C E S  –  V E R B A L nr. 6118/18.03.2024

 

Rezultatul probei scrise la concursul organizat in  data de 18.03.2024 –pentru  ocuparea funcţiei publice de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Identificare și Înregistrare Animale, DSVSA Ialomița.

Având în vedere prevederile art. 97, alin. (1), (2) si (3) din Anexa nr. 10, OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Nr. inregistrare dosar

I.D.

Funcţia pentru care candidează Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

(Admis/respins)

 

1 3943 Consilier, clasa I,  grad profesional superior, ID – 534079, Compartimentului Identificare și Înregistrare Animale, DSVSA Ialomița. Neprezentat
2 4361 Consilier, clasa I,  grad profesional superior, ID – 534079, Compartimentului Identificare și Înregistrare Animale, DSVSA Ialomița.  

67.5

 

ADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 20.03.2024, ora 10.00, la sediul D.S.V.S.A Ialomita.

Contestatiile se pot formula în termen de  o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, la secretarul comisiei, ref. Trifu Elena .

Afişat azi  18.03.2024, ora 13.30 la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor  Ialomita si pe site ul instituţiei.