Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs organizat in  data de 15.04.2024 –pentru  ocuparea funcţiei publice de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Nutritia Animalelor si Produselor Medicinale Veterinare

EXTRAS P R O C E S  –  V E R B A L nr. 7817/04.04.2024

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs organizat in  data de 15.04.2024 –pentru  ocuparea funcţiei publice de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Nutritia Animalelor si Produselor Medicinale Veterinare, DSVSA Ialomița.

Având în vedere prevederile art. 97, alin. (1), (2) si (3) din Anexa nr. 10, OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Nr. inregistrare dosar

I.D.

Functia solicitata Rezultatul selectiei dosarelor Motivul respingerii dosarului de inscriere
1 6983 Consilier superior ADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 15.04.2024, ora 10.00, la sediul D.S.V.S.A Ialomita.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de  o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, art. 110  din Anexa nr. 10, OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare e, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, ref. Trifu Elena .

Afişat azi  04.04.2024, ora 14.30 la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor  Ialomita si pe site ul instituţiei.