Rezultatul final la concursul organizat in  data de 18.03.2024 – pentru  ocuparea funcţiei publice de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Identificare și Înregistrare Animale, DSVSA Ialomița.

EXTRAS Raport final nr. 6131/18.03.2024

 

Rezultatul final la concursul organizat in  data de 18.03.2024 – pentru  ocuparea funcţiei publice de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Identificare și Înregistrare Animale, DSVSA Ialomița.

Având în vedere prevederile art. 97, alin. (1), (2) si (3) din Anexa nr. 10, OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Nr. inregistrare dosar

I.D.

Funcţia pentru care candidează Punctajul probei scrise Punctajul probei interviu Rezultatul probei scrise

(Admis/respins)

 

2 4361 Consilier, clasa I,  grad profesional superior, ID – 534079, Compartimentului Identificare și Înregistrare Animale, DSVSA Ialomița.  

67.5

 

75

 

142.5 puncte ADMIS

 

Contestatiile se pot formula în termen de  o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, la secretarul comisiei, ref. Trifu Elena .

Afişat azi  18.03.2024, ora 15.30 la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor  Ialomita si pe site ul instituţiei.