Rezultatul probei scrise la concursul organizat in  data de 15.04.2024 –pentru  ocuparea funcţiei publice de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Nutritia Animalelor si Produselor Medicinale Veterinare, DSVSA Ialomița.  

EXTRAS P R O C E S  –  V E R B A L nr. 8627/15.04.2024

 Rezultatul probei scrise la concursul organizat in  data de 15.04.2024 –pentru  ocuparea funcţiei publice de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Nutritia Animalelor si Produselor Medicinale Veterinare, DSVSA Ialomița.

 Având în vedere prevederile art. 97, alin. (1), (2) si (3) din Anexa nr. 10, OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt. Nr. inregistrare dosar

I.D.

Funcţia pentru care candidează Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

(Admis/respins)

 

1 6983 Consilier, clasa I,  grad profesional superior, ID – 336055, Birou Nutritia Animalelor si Produselor Medicinale Veterinare, DSVSA Ialomița. 3.33 Respins

Contestatiile se pot formula în termen de  o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, la secretariatul DSVSA Ialomita.

Afişat azi  15.04.2024, ora 14.00, la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor  Ialomita si pe site ul instituţiei.