INFORMARE DESFAȘURARE ACȚIUNE DE INSPECȚIE OFICIALĂ A EXPLOATAȚIILOR NONPROFESIONALE

Direcția Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Ialomița informează proprietarii/deținătorii de animale că, până la data de 31 mai 2024, se desfășoară acțiunea de inspecție oficială a exploatațiilor nonprofesionale, cu scopul de a identifica animalele cu semne clinice de boli transmisibile ale bovinelor, porcinelor, ovinelor şi caprinelor.

Pe parcursul acțiunii se va urmări, de asemenea, existența și asigurarea concordanței dintre efectivele de animale identificate în fiecare exploatație și cele înscrise în Baza Națională de Date.

Pentru menținerea permanentă a acestui deziderat D.S.V.S.A. Ialomița a dispus, cu caracter permanent, următoarele măsuri:

 • consilierea şi instruirea proprietarilor de animale, privind condiţiile de bunăstare şi condiţiile de biosecuritate, pentru minimum 10 exploataţii/lunar, pentru fiecare circumscripție sanitară veterinară concesionată;
 • consilierea proprietarilor de animale în vederea comunicării informaţiilor privind lanţul alimentar;
 • inspectarea şi certificarea animalelor destinate sacrificării;
 • actualizarea BND, pentru specia suină, în luna ianuarie 2024, pentru toate exploatațiile existente la nivelul județului, ca urmare a sacrificării unui număr mare de porcine în perioada sărbătorilor de iarnă;
 • asigurarea serviciilor de identificare şi înregistrare a animalelor şi a mişcării acestora;
 • verificarea şi actualizarea în S.N.I.I.A. a datelor referitoare la efectivele de animale identificate şi înregistrate în exploataţiile din cadrul fiecărei circumscripţii sanitar-veterinare;
 • punerea, la dispoziţia proprietarilor de animale, a unui registru pentru notificarea evenimentelor intervenite cu privire la animale – naşterea animalului, vânzarea/cumpărarea animalului, moartea animalului, sacrificarea animalului pentru consum propriu, pierderea crotaliei, pierderea paşaportului, pierderea cardului de exploataţie, dispariţia animalului şi regăsirea animalului.

Reamintim proprietarilor de animale obligațiile ce le revin, în conformitate cu Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 208/2022:

 • colaborarea cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în vederea identificării şi înregistrării animalelor din exploataţii;
 • permiterea accesului în exploataţie doar a animalelor identificate conform legislaţiei în vigoare şi doar a celor care sunt însoţite de formularele/documentele de mişcare, iar în cazul bovinelor, şi de paşaport;
 • notificarea medicului veterinar de liberă practică împuternicit cu privire la orice intenţie de mişcare a animalelor; în acest scop, solicită medicului veterinar de liberă practică împuternicit eliberarea formularului de mişcare;
 • notificarea medicului veterinar în termen de 7 zile de la producerea evenimentelor de tip sacrificare a animalelor pentru consum propriu, moarte sau dispariţie a animalelor, pierdere a crotaliilor aplicate animalelor, pierdere a paşaportului în cazul bovinelor, precum şi regăsire a animalului;
 • predarea către medicul veterinar de liberă practică împuternicit a crotaliilor auriculare ale animalelor sacrificate;
 • în cazul evenimentului de tip moarte a animalelor, crotaliile auriculare nu se îndepărtează.

 

Subliniem faptul că identificarea și înregistrarea animalelor deținute, precum și respectarea prevederilor legale în ceea ce privește notificarea evenimentelor survenite și a mișcărilor de animale, reprezintă una din verigile cele mai importante în prevenirea apariției unor focare de boală și asigurarea sănătății publice.

Precizăm că fără sprijinul și înțelegerea cetățenilor apariția unor astfel de evenimente nedorite nu poate fi stopată, fapt ce va duce atât la pagube economice cât și la afectarea sănătății consumatorilor.

 

 

COMPARTIMENTUL DE COMUNICARE AL D.S.V.S.A. IALOMIȚA