Rezultatul probei scrise la concursul organizat  in data de 13.11.2019,  pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Siguranta Alimentelor, LSVSA, DSVSA Ialomita..

Rezultatul probei scrise

 

la concursul organizat  in data de 13.11.2019,  pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Siguranta Alimentelor, LSVSA, DSVSA Ialomita..

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt. Numele şi

prenumele

candidatului

Funcţia publică Punctajul

probei scrise

Rezultatul

probei scrise

1. Marinache Mirela Consilier superior 40.66 Respins
2. Agreci Demitra Tamara Consilier superior 78 Admis
3. Tanasie Vesa Crina-Ivona Consilier superior 26.66 Respins

 

􀂃 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 15.11,2019, ora 10ᵒᵒ, la

sediul DSVSA Ialomita.

􀂃 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor Trifu Elena- referent, DSVSA Ialomita

 

􀂃 Afişat astăzi, 13.11,2019 ora 15ᵒᵒ, la sediul DSVSA Ialomita.

 

Comisia de concurs constituită prin decizia nr. 19779/193/08.10.2019 în componenţa :

  1. Dr. Vasilescu Marilena – presedinte
  2. Chimist Popovici Cristinel Adrian – membru
  3. Axinte Jenica Leonard – reprezentant  , Institutia Prefectului , judetul Ialomita

Secretariatul comisiei de examen va fi asigurat de ref. Trifu Elena, Compartimentul Juridic si Resurse Umane.