Rezultatul probei scrise la concursul organizat  in data de 25.11.2019 pentru ocuparea, pe perioadă determinată a posturilor de medic veterinar si inginer debutant

Rezultatul probei scrise

 

la concursul organizat  in data de 25.11.2019 pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a urmatoarelor functii:

medic veterinar debutant si medic veterinar gradul II,  aprobate în baza Ordinului Preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 64/2007 :

inginer debutant, aprobat în baza Ordinului Preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 113/2008  din cadrul DSVSA Ialomiţa;

 

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt. Numele şi

prenumele

candidatului

Funcţia Punctajul

probei scrise

Rezultatul

probei scrise

1. Cocos Alexandra

 

Inginer debutant 28.33 Respins
2. Neagu Daniela

 

Inginer debutant 83.33  Admis

 

􀂃 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 27.11.2019, ora 10ᵒᵒ, la

sediul DSVSA Ialomita.

 

􀂃 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor Trifu Elena- referent, DSVSA Ialomita

 

􀂃 Afişat astăzi, 25.11.2019 ora 14ᵒᵒ, la sediul DSVSA Ialomita.

 

 

Comisia de concurs constituită prin decizia nr. 22133/201/30.10.2019 în componenţa :

  1. Dr. Stirbu Ciprian Andi – presedinte
  2. Dr. Nita Camelia Elena – membru
  3. Ing. Pantazi Micu Eliza – membru

Secretariatul comisiei de examen va fi asigurat de ref. Trifu Elena, Compartimentul Juridic si Resurse Umane.