RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI  DE RECRUTARE pentru functia publica de consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Siguranta Alimentelor, LSVSA, DSVSA Ialomita

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI  DE RECRUTARE

 

Funcţia pentru care se organizează concursul:

  1. consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Siguranta Alimentelor, LSVSA, DSVSA Ialomita.

 

Informaţii privind selecţia dosarelor
Data selecţiei dosarelor. 01.11.2019
Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
Marinache Mirela Admis  
Agreci Demitra Tamara Admis  
Tanasie –Vesa Crina-Ivona Admis  
Observaţii formulate de către membrii comisiei:
Informaţii privind proba scrisă:
Data şi ora desfăşurării probei scrise: 13.11.2019
Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise: – Nu este cazul
Numele şi prenumele camdidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
Marinache Mirela 40.66 Respins
Agreci Demitra Tamara 78 Admis
Tanasie –Vesa Crina-Ivona 26.66 Respins
Informaţii privind interviul
Data şi ora desfăşurării interviului: 15.11.2019  
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al interviului Rezultatul
Agreci Demitra Tamara 90 Admis
Rezultatul final al concursului
Funcţia publică: Consilier superior
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
Agreci Demitra Tamara 168 Admis
Comisia de concurs Semnătura
Vasilescu Marilena  
Popovici Cristinel Adrian  
Axinte Jenica Leonard – reprezentat  Institutiei Prefectului, jud. Ialomita  
Secretarul comisiei:  Trifu Elena                                    Semnătura: