INFORMARE ACTIVITĂȚI DE CONTROL OFICIAL SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ

Ca urmare a acțiunilor de control efectuate dar și a buletinelor de analiză cu rezultate ce nu se încadrau în limitele prevăzute de legislație, în primul semestru al acestui an,  Direcția Sanitară Veterinară  și  pentru Siguranța Alimentelor Ialomița a reținut de la consumul uman  dar și în scop furajer, o cantitate totală de 1.616,15 tone de cereale și derivate ale acestora. Pentru întreaga cantitate fiind dispuse măsuri de distrugere sau procesare în scop tehnic.

Suplimentar măsurilor menționate anterior, pentru neconformități ce vizau desfăşurarea activităţilor în spaţii/unităţi neînregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor,  nerespectarea regulilor de siguranță alimentară și a bunelor practici de igienă și producție,  deficienţe referitoare la demonstrarea trasabilităţii produselor alimentare,  etichetare și  depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, au fost  aplicate 22 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 110.200,00 de lei. Totodată, au fost  emise:  1 ordonanță privind suspendarea temporară a activității și 2 ordonanțe de interzicere a activității.

Măsurile menționate anterior au fost aplicate ca urmare a celor 1142 controale efectuate  la operatorii  economici ce activează în domeniul alimentelor de origine nonanimală. Aceste activități au fost realizate  în cadrul Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor de origine nonanimală, ca parte a  unor acțiuni de control  efectuate la nivel național dar și ca reacție în cadrul a 16 notificări primite prin sistemele de alertare implementate la nivel european.

În completarea  activitaților menționate anterior, tot în programul de control oficial, au fost verificate 2.584 de transporturi de produse alimentare, materii prime și produse procesate,  provenite din activități de import ce au avut depozitele de destinație pe raza județului Ialomița.

În cadrul acestor activități s-a verificat modul în care operatorii din domeniul alimentar au implementat prevederile legislației din domeniul siguranței alimentare cu privire la amenajarea, dotarea și întreținerea spațiilor și echipamentelor, precum și respectarea bunelor practici de igienă și producție. Pentru  asigurarea conformității produselor puse pe piață cu parametrii microbiologici dar și a limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide și contaminanți, o componentă importantă a oricărei activități de evaluare a unui operator economic este reprezentată de verificarea programului de autocontrol și a măsurilor dispuse de acesta în situația obținerii unor rezultate necorespunzătoare.

Acțiunile de control menționate anterior au inclus și prelevări de probe  pentru investigații de laborator în cadrul sistemului de control oficial. Toate  cele 258 de probe recoltate au fost analizate în rețeaua de laboratoare din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și Siguranța Alimentelor. Pentru un număr de 2 probe au fost emise buletine de analiză cu rezultate necorespunzătoare pentru conținutul de reziduuri de pesticide și contaminanți și au fost dispuse măsurile legale.

 

COMPARTIMENTUL COMUNICARE DIN CADRUL DSVSA IALOMIȚA