RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI  DE RECRUTARE – INGINER DEBUTANT

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI  DE RECRUTARE

 

funcţiile contractuale pentru care se organizează concursul:

·         Medic veterinar II – 1 post

·         Medic vetrinar  debutant – 1 post;

·         Inginer debutant – 1 post

Informaţii privind selecţia dosarelor
Data selecţiei dosarelor. 13.11.2019
Numele şi prenumele candidatului/ functia Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
Pila Laura / medic veterinar debutant Respins Lipsa diploma de licenta sau adeverinta care sa ateste studiile necesare
Cocos Alexandra/inginer debutant Admis
Rinchita Florentin Alexandru / inginer debutant Admis
Neagu Daniela/inginer debutant Admis
Tugui Cornel Robert/inginer debutant Respins Nu indeplineste conditiile specifice privind studiile de specialitate
Dobre Georgel Ionel Respins Nu indeplineste conditiile specifice privind studiile de specialitate
Observaţii formulate de către membrii comisiei:
Informaţii privind proba scrisă:
Data şi ora desfăşurării probei scrise: 25.11.2019; ora 10.00
Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise: –
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
Cocos Alexandra 28.33 Respins
Neagu Daniela 83.33 Admis
Rinchita Florentin Alexandru Absent
Informaţii privind interviul
Data şi ora desfăşurării interviului: 27.11.2019.2019; ora 13.00
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al interviului Rezultatul
Neagu Daniela 78.33 Admis
Rezultatul final al concursului
Funcţia: Inginer debutant
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
Neagu Daniela 161.66 Admis
Comisia de concurs Semnătura
Stirbu Ciprian Andi – presedinte  
Nita Camelia  – membru  
Pantazi Micu Eliza – membru  
Secretarul comisiei:  Trifu Elena                                      Semnătura: