Rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat  pentru ocuparea posturilor contractuale vacante din data de 29.11.2019

Proces verbal

Incheiat azi 13.11.2019

 

 Rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat  pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de :

  • Medic veterinar II – 1 post
  • Medic veterinar debutant – 1 post;
  • Inginer debutant – 1 post

pe perioada determinata din cadrul DSVSA Ialomita.

Având în vedere prevederile art. 19, alin. 2, respectiv art.20 din Hotararea nr. 286/2011,   comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului / functia solicitata Rezultatul selectiei dosarelor Motivul respingerii
1 Pila Laura / medic veterinar debutant Respins Lipsa diploma de licenta sau adeverinta care sa ateste studiile necesare
2 Cocos Alexandra/inginer debutant Admis
3 Rinchita Florentin Alexandru / inginer debutant Admis
4 Neagu Daniela/inginer debutant Admis
5 Tugui Cornel Robert/inginer debutant Respins Nu indeplineste conditiile specifice privind studiile de specialitate
6 Dobre Georgel Ionel/inginer debutant Respins Nu indeplineste conditiile specifice privind studiile de specialitate

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 25 noiembrie 2019, ora 10, la sediul DSVSA Ialomita.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Trifu Elena – referent – DSVSA Ialomita.

Afişat astăzi, 13.11.2019, ora 15°°, la sediul DSVSA Ialomita.

 

Comisia de concurs constituită prin decizia nr. 22133/201/30.10.2019 în componenţa :

  1. Dr. Stirbu Ciprian Andi – presedinte
  2. Dr. Nita Camelia Elena – membru
  3. Ing. Pantazi Micu Eliza – membru

Secretariatul comisiei de examen va fi asigurat de ref. Trifu Elena, Compartimentul Juridic si Resurse Umane.