Rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat   pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcției contractuale de execuție vacanta, de biolog, gradul II

  1. 19781/08.10.2019

Proces verbal

Incheiat azi 08.10.2019

 

 Rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat   pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcției contractuale de execuție vacanta, de biolog, gradul II, functie existenta în statul de funcții aprobat conform O.U.G. nr. 42/2004 din cadrul DSVSA Ialomiţa.

Având în vedere prevederile art. 19, alin. 2, respectiv art.20 din Hotararea nr. 286/2011,   comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului / functia solicitata Rezultatul selectiei dosarelor Motivul respingerii
1 Tanasie-Vesa Cristina- Ivona Respins Nu indeplineste conditiile specifice privind studiile de specialitate
2 Radu Daniela Iuliana Admis

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 16.10.2019, ora 10, la sediul DSVSA Ialomita.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Trifu Elena – referent – DSVSA Ialomita.

Afişat astăzi, 08.10.2019, ora 16°°, la sediul DSVSA Ialomita.

 

Comisia de concurs constituită prin Decizia nr. 18483/186/23.09.2019 în componenţa :

  1. Preşedinte: Dr. Vasilescu Marilena, sef serviciu., DSVSA Ialomita
  2. Membru: Dr. Moldoveanu Mirela, consilier DSVSA Ialomita
  3. Membru: Dr. Florescu Mirela, consilier, DSVSA Ialomita

Secretarul Comisiei de concurs: ref. Trifu Elena, referent Comp. Juridic si Resurse Umane