Rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat in data de 13.11.2019 pentru ocuparea unei functiei publice de executie de consilier , grad profesional superior – Compartimentul Siguranta Alimentelor, LSVSA, DSVSA Ialomita .

Rezultatul selectiei dosarelor

 

la concursul organizat in data de 13.11.2019 pentru ocuparea unei functiei publice de executie de consilier , grad profesional superior – Compartimentul Siguranta Alimentelor, LSVSA, DSVSA Ialomita .

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului / functia solicitata    Rezultatul selectiei dosarelor Mentiuni
1. Marinache Mirela / consilier superior Admis
2. Agreci Demitra Tamara / consilier  superior Admis
3. Tanasie-Vesa Crina-Ivonna / consilier superior Admis

􀂃 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 13.11.2019.2019, ora 10, la sediul DSVSA Ialomita.

􀂃 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Trifu Elena – referent – DSVSA Ialomita.

􀂃 Afişat astăzi, 01.11.2019,  ora 12°°, la sediul DSVSA Ialomita.

 

Comisia de concurs constituită prin decizia nr. 19779/193/08.10.2019 în componenţa :

  1. Dr. Vasilescu Marilena – presedinte
  2. Chimist Popovici Cristinel Adrian – membru
  3. Axinte Jenica Leonard –  reprezentant  , Institutia Prefectului , judetul Ialomita

Secretariatul comisiei de examen va fi asigurat de ref. Trifu Elena, Compartimentul Juridic si Resurse Umane.