Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs organizat in  data de 24.12.2021 –pentru  ocuparea funcţiei publice vacanta de consilier achizitii publice, clasa I,  grad profesional principal, Compartiment achizitii-Investitii/Biroul Economic si Administrativ – DSVSA Ialomita

Extras PV nr. 26341/15.12.2021

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs organizat in  data de 24.12.2021 –pentru  ocuparea funcţiei publice vacanta de consilier achizitii publice, clasa I,  grad profesional principal, Compartiment achizitii-Investitii/Biroul Economic si Administrativ – DSVSA Ialomita

 

Având în vedere prevederile art. 50 alin. (1), din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr.

crt.

 

Nr. inregistrare dosar

 

Funcţia solicitată

 

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivele respingerii dosarului de înscriere
 

1.

 

I.D. 25327

consilier achizitii publice, clasa I,  grad profesional principal  

ADMIS

 

Nu sunt

 

 

2.

 

I.D. 25675

consilier achizitii publice, clasa I,  grad profesional principal  

ADMIS

 

Nu sunt

 

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 24.12.2021, ora 10.00, la sediul D.S.V.S.A Ialomita.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de  cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, conform conform art. 64 alin 1 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, ref. Trifu Elena .

Afişat azi 15.12.2021, la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Ialomita ora 16.00 si pe site ul instituţiei.

 

 

Secretar comisie : ref. Trifu Elena