REZULTATUL PROBEI SCRISE A CONCURSULUI organizat în data 16.12.2022 (proba scrisă) pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier achizitii publice, clasa I,  grad profesional principal, Compartiment Achizitii-Investitii/Biroul Economic si Administrativ ;

 

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt. Număr dosar candidat Funcţia pentru care candidează Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

(Admis/respins)

 

1. I.D. – 27338 consilier achizitii publice, clasa I,  grad profesional principal 67 Admis
2.        

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 20.12.2022, ora 10.00 la sediul DSVSA Ialomita.

  • Candidatii nemulţumiţii de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor, conform art. 63 din hotararea nr. 611/2008 care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, ref. Trifu Elena

 

Afişat astăzi, 16.12.2022 ora 12.10, la sediul DSVSA Ialomita