Rezultate proba scrisa concurs recrutare 27.06.2019

Rezultatul probei scrise

 

la concursul organizat  in data de 27.06.2019 pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a urmatoarelor functii:

medic veterinar debutant si medic veterinar gradul II,  aprobate în baza Ordinului Preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 64/2007 :

inginer debutant, aprobat în baza Ordinului Preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 113/2008  din cadrul DSVSA Ialomiţa;

 

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt. Numele şi

prenumele

candidatului

Funcţia Punctajul

probei scrise

Rezultatul

probei scrise

1. Corbu Georgian Inginer debutant 89.66 Admis
2. Stanila Georgeta Nina Inginer debutant 25 Respins
3. Naumenco Valentin Daniel Inginer debutant 10 Respins
4. Nae Razvan Catalin Inginer debutant 2 Respins

 

? Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 01.07,2019, ora 10ᵒᵒ, la

sediul DSVSA Ialomita.

 

? Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor Trifu Elena- referent, DSVSA Ialomita

 

? Afişat astăzi, 27,06,2019 ora 14ᵒᵒ, la sediul DSVSA Ialomita.

 

 

Comisia de concurs constituită prin Decizia nr. 11155/142/04.06.2019 în componenţa :

  1. Preşedinte: Dr. Ardeleanu Danut Mihai, consilier, DSVSA Ialomita
  2. Membru: Dr. Negrea Mihaela, consilier DSVSA Ialomita
  3. Membru: Dr. Vasilescu Marilena, sef serviciu, DSVSA Ialomita

Secretarul Comisiei de concurs: ref. Trifu Elena, referent Comp. Juridic si Resurse Umane