RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI  DE RECRUTARE PENTRU FUNCTIA CONTRACTUALA BIOLOG GRADUL II

 

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI  DE RECRUTARE

 

funcţia contractuala pentru care se organizează concursul:

Biolog, gradul II,  aprobat în structura O.U.G. nr. 42/2004 :

 

Informaţii privind selecţia dosarelor
Data selecţiei dosarelor. 08.10.2019
Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
Tanasie Vesa Cristina-Ivona/biolog/II Respins Nu indeplineste conditiile specifice privind studiile de specialitate
Radu Daniela Iuliana/ biolog/II Admis
Observaţii formulate de către membrii comisiei:
Informaţii privind proba scrisă:
Data şi ora desfăşurării probei scrise: 16.10.2019; ora 10.00
Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise: –
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
Radu Daniela Iuliana 76.33 Admis
Informaţii privind interviul
Data şi ora desfăşurării interviului: 16.10.2019; ora 13.00
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al interviului Rezultatul
Radu Daniela Iuliana 93.33 Admis
Rezultatul final al concursului
Funcţia: Biolog, gradul II
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
Radu Daniela Iuliana 169.66 Admis
Comisia de concurs Semnătura
Vasilescu Marilena – presedinte  
Moldoveanu Mirela – membru  
Florescu Mirela – membru  
Secretarul comisiei:  Trifu Elena                                      Semnătura: