RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI  DE RECRUTARE FUNCTII CONTRACTUALE

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI  DE RECRUTARE

 

funcţiile contractuale pentru care se organizează concursul:

medic veterinar debutant si medic veterinar gradul II,  aprobate în baza Ordinului Preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 64/2007 :

inginer debutant, aprobat în baza Ordinului Preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 113/2008  din cadrul DSVSA Ialomiţa;

 

Informaţii privind selecţia dosarelor
Data selecţiei dosarelor. 20.06.2019
Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
Nae Razvan Catalin / inginer debutant Admis  
Stanila Georgeta-Nina / inginer debutant Admis  
Tender Bulearca Carmen-Marilena / inginer debutant Respins Nu indeplineste conditiile specifice solicitate in anuntul de concurs inregistrat cu nr. 10726/29.05.2019
Naumenco Valentin-Daniel / inginer debutant Admis  
Corbu Georgian / inginer debutant Admis  
Observaţii formulate de către membrii comisiei:
Informaţii privind proba scrisă:
Data şi ora desfăşurării probei scrise: 27.06.2019
Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise: –
Numele şi prenumele camdidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
Nae Razvan Catalin 2 Respins
Stanila Georgeta-Nina 25 Respins
Naumenco Valentin-Daniel 10 Respins
Corbu Georgian 89.66 Admis
Informaţii privind interviul
Data şi ora desfăşurării interviului: 01.07.2019  
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al interviului Rezultatul
Corbu Georgian 74.66 Admis
Rezultatul final al concursului
Funcţia: Inginer debutant
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
Corbu Georgian 164.32 Admis
Comisia de concurs Semnătura
Ardeleanu Danut Mihai  
Negrea Mihaela  
Vasilescu Marilena  
Secretarul comisiei:  Trifu Elena                                    Semnătura: