RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI  DE RECRUTARE din data de 18.06.2019, functii publice de executie

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI  DE RECRUTARE

 

Funcţia publică sau funcţiile publice pentru care se organizează concursul:

  1. consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Nutritia Animalelor si Produselor Medicinale Veterinare, DSVSA Ialomita
  2. referent clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Sanatate Animala, LSVSA, DSVSA Ialomita.

 

Informaţii privind selecţia dosarelor
Data selecţiei dosarelor. 07.06.2019
Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
Hagianu Ana Admis  
Alexe Florin Admis  
Ghinea Vica Daniela Admis  
Observaţii formulate de către membrii comisiei:
Informaţii privind proba scrisă:
Data şi ora desfăşurării probei scrise: 18.06.2019
Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise: –
Numele şi prenumele camdidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
Hagianu Ana 80 Admis
Alexe Florin 36 Respins
Ghinea Vica Daniela 78 Admis
Informaţii privind interviul
Data şi ora desfăşurării interviului: 18.06.2019  
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al interviului Rezultatul
Hagianu Ana 78.33 Admis
Data şi ora desfăşurării interviului: 20.06.2019
Ghinea Vica Daniela 80 Admis
Rezultatul final al concursului
Funcţia publică: Consilier principal
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul
Hagianu Ana 158.33 Admis
Ghinea Vica Daniela 158 Admis
Comisia de concurs Semnătura
Paun Dragos Laurentiu  
Vasilescu Marilena  
Dinco Daniel – reprezentat  ANFP  
Secretarul comisiei:  Trifu Elena                                    Semnătura: