Proves verbal rezultate proba scrisa concurs recrutare personal contractual – 04.05.2023

Proces verbal

Incheiat azi 04.05.2023

 Rezultatul probei scrise la concursul organizat   pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante din cadrul DSVSA Ialomita:

  1. Medic veterinar, grad III, Ordin nr. 64/2007;
  2. Asistent veterinar, grad I, Ordin 64/2007;
  3. Tehnician veterinar, grad II, Ordin 64/2007;

Având în vedere prevederile art. 47 alin. 3, din Hotararea nr. 1336/28.10.2022, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,   comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului ( I.D) / functia solicitata Punctajul obtinut Rezultatul probei scrise
1 I.D. 8004 – medic veterinar, grad III 55.33 Admis
2  I.D. 7624  – tehnician  veterinar, grad II 36 Respins

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data 09.05.2023 ora 10, la sediul DSVSA Ialomita.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 53 din H.G. 1336/28.10.2022, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Trifu Elena – referent – DSVSA Ialomita.

Afişat astăzi, 04.05.2023, ora 14°°, la sediul DSVSA Ialomita.

 

Secretarul Comisiei de concurs:

ref. Trifu Elena, referent Comp. Juridic si Resurse Umane