PROCES VERBAL REZULTATE PROBA SCRISA cu ocazia sustinerii concursului (proba scrisa) organizat  pentru ocuparea a funcției contractuale de execuție vacanta, de biolog, gradul II,

 

PROCES VERBAL

REZULTATE PROBA SCRISA

 

Incheiat astazi 16.10.2019 , cu ocazia sustinerii concursului (proba scrisa) organizat  pentru ocuparea a funcției contractuale de execuție vacanta, de biolog, gradul II, functie existenta în structura O.U.G. nr. 42/2004 din cadrul DSVSA Ialomiţa

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului / functia solicitata Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise
1 Radu Daniela Iuliana 76.33 ADMIS

 

Candidata  Radu Daniela Iuliana  nemulţumiţa de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Trifu Elena- referent, DSVSA Ialomita;

 

Candidatul declarat admis la proba scrisa v-a sustine interviul la sediul DSVSA Ialomita in data de 18.10.2019, ora 9°°;

 

Prezentul proces verbal s-a încheiat în 2(doua) exemplare:

 

Comisia de concurs constituită prin Decizia nr. 18483/186/23.09.2019 în componenţa :

  1. Preşedinte: Dr. Vasilescu Marilena, sef serviciu., DSVSA Ialomita
  2. Membru: Dr. Moldoveanu Mirela, consilier DSVSA Ialomita
  3. Membru: Dr. Florescu Mirela, consilier, DSVSA Ialomita

Secretarul Comisiei de concurs: ref. Trifu Elena, referent Comp. Juridic si Resurse Umane