Proces verbal privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat  in data de 27.06.2019 pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a functiilor de medic veterinar debutant, medic veterinar gradul II  si inginer debutant

Proces verbal

Incheiat azi 20.06.2019

 Rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat  in data de 27.06.2019 pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a urmatoarelor functii:

medic veterinar debutant si medic veterinar gradul II,  aprobate în baza Ordinului Preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 64/2007 :

inginer debutant, aprobat în baza Ordinului Preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 113/2008  din cadrul DSVSA Ialomiţa;

 

Având în vedere prevederile art. 19, alin. 2, respectiv art.20 din Hotararea nr. 286/2011,   comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului / functia solicitata Rezultatul selectiei dosarelor Motivul respingerii
1 Nae Razvan Catalin / inginer debutant Admis  
2 Stanila Georgeta-Nina / inginer debutant Admis  
3 Tender Bulearca Carmen-Marilena / inginer debutant Respins Nu indeplineste conditiile specifice solicitate in anuntul de concurs inregistrat cu nr. 10726/29.05.2019
4 Naumenco Valentin-Daniel / inginer debutant Admis  
5 Corbu Georgian / inginer debutant Admis  

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 27.06.2019, ora 10, la sediul DSVSA Ialomita.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Trifu Elena – referent – DSVSA Ialomita.

Afişat astăzi, 20.06.2019, ora 11°°, la sediul DSVSA Ialomita.

Comisia de concurs constituită prin Decizia nr. 11155/142/04.06.2019 în componenţa :

  1. Preşedinte: Dr. Ardeleanu Danut Mihai, consilier, DSVSA Ialomita
  2. Membru: Dr. Negrea Mihaela, consilier DSVSA Ialomita
  3. Membru: Dr. Vasilescu Marilena, sef serviciu, DSVSA Ialomita

Secretarul Comisiei de concurs: ref. Trifu Elena, referent Comp. Juridic si Resurse Umane