INFORMARE REGULI PENTRU IDENTIFICAREA, ÎNREGISTRAREA ȘI MIȘCAREA ANIMALELOR DIN EXPLOATAȚIILE NONPROFESIONALE

 

 

D.S.V.S.A. Ialomița informează toți crescătorii de animale de pe raza județului că, începând cu data de 30.09.2019, a fost demarată acțiunea de inspecție în exploatațiile nonprofesionale, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1156/2013, precum și a Ordinului președintelui A.N.S.V.S.A. nr. 185/2018, iar în urma acestei acțiuni s-a constatat că un număr foarte mare de animale din speciile bovine, ovine/caprine și suine nu au mai fost regăsite în exploatațiile verificate, neexistând o concordanță între datele înregistrate în Baza Națională de Date și realitatea din teren.

De asemenea în foarte multe exploatații au fost regăsite animale neidentificate în termenul legal prevăzut de legislația în vigoare.

Având în vedere cele menționate D.S.V.S.A. Ialomița reamintește tuturor crescătorilor de animale, indiferent de specie, obligațiile legale ce le revin în ceea ce privește identificarea animalelor și mișcarea acestora:

 1. IDENTIFICAREA ANIMALELOR
 • termenele de identificare, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui A.N.S.V.S.A. nr. 40/2010, pentru animalele din speciile bovine, ovine/caprine și suine sunt următoarele:
 1. a) animalele din speciile bovine, în termen de până la 20 de zile de la naştere;
 2. b) animalele din specia ovine şi caprine, în termen de până la 6 luni de la naştere;
 3. c) animalele din specia suine, în termen de până la 60 de zile de la naştere.

 

 • animalele sunt identificate, în orice caz, înaintea mutării acestora în afara exploataţiei în care s-au născut, dacă aceasta are loc înaintea termenelor prevăzute mai sus;
 • animalului care şi-a pierdut una dintre crotalii, pentru speciile bovine, ovine, caprine, sau crotalia, în cazul animalelor din specia suine, i se aplică o crotalie duplicat, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea evenimentului în Baza Naţională de Date;
 • animalului din specia bovine, ovine şi caprine care şi-a pierdut ambele crotalii şi pentru care, în urma unei anchete efectuate de medicul veterinar oficial, se face dovada identităţii i se aplică o crotalie duplicat în cel mult 30 de zile de la înregistrarea evenimentului în Baza Naţională de Date;
 • fiecare deţinător de animale are obligaţia de a colabora cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în vederea identificării şi înregistrării animalelor din exploataţia sa.

 

 1. MIȘCAREA ANIMALELOR

 

 • fiecare deţinător de animale are obligaţia de a notifica medicului veterinar de liberă practică împuternicit orice intenţie de mişcare a animalelor;
 • medicul veterinar împuternicit va elibera, în cazul în care animalele nu sunt supuse restricțiilor de mișcare, toate documentele sanitare veterinare prevăzute de legislația în vigoare;
 • ovinele, caprinele şi bovinele circulă pe teritoriul României numai dacă sunt identificate şi înregistrate şi însoţite de formulare/documente de mişcare şi de paşaport, în cazul bovinelor;
 • suinele circulă pe teritoriul României numai dacă sunt identificate şi înregistrate şi însoţite de formulare/documente de mişcare și certificate de sănătate;
 • ovinele, caprinele şi bovinele care sunt destinate tăierii în abator trebuie însoţite de formulare/documente de mişcare, certificatul de sănătate animală pentru animalele vii transportate de la exploataţie la abator și documentul privind informațiile relevante despre lanțul alimentar. <LLNK 832004R0854 30>

 

 

Proprietarul exploataţiei trebuie să permită accesul în exploataţie doar animalelor identificate conform legislaţiei în vigoare şi doar celor care sunt însoţite de formularele/documentele de mişcare, iar în cazul bovinelor, şi de paşaport.

În termen de 7 zile de la achiziţionarea oricăror animale din speciile bovine, ovine, caprine și suine, deţinătorul de animale notifică prezenţa respectivelor animale în exploataţie medicului veterinar de liberă practică împuternicit.

 

Reamintim crescătorilor faptul că respectarea prevederilor legale în ceea ce privește identificare, înregistrarea și mișcarea animalelor reprezintă factorul esențial în prevenirea și combaterea bolilor la animale.

 

 

COMPARTIMENTUL DE COMUNICARE AL D.S.V.S.A. IALOMIȚA