INFORMARE ACȚIUNI DE MONITORIZARE A PRODUSELOR ALIMENTARE ȘI A MATERIILOR PRIME FURAJERE PROVENITE DIN ACTIVITĂȚI DE IMPORT

Ca urmare a continuării acțiunilor de monitorizare a produselor alimentare și a materiilor prime furajere provenite din activități de import din Republica Moldova și Ucraina, s-a constata că o cantitate de 9419,34 tone seminte de rapiță  nu poate fi utilizată pentru obținerea de produse destinate consumului uman, aceasta urmând a fi procesată exclusiv în scop tehnic.

În cadrul activităților menționate anterior, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor verifică documentele de proveniență a transporturilor sosite în unitățile de pe raza judetului, prelevează de probe pentru analize de laborator și supraveghează modul în care operatorii economici respectă prevederile legale privind testarea materiilor prime dar și a produselor finite în cadrul programelor proprii de autocontrol.

Ca urmare a celor prezentate anterior a fost identificată o cantitate de 725,94 tone de semințe de rapită origine Republica Moldova modificate genetic deși eticheta produsului și contractul de achiziție  indică faptul că produsul este nemodificat genetic.

Întrucât această cantitate a fost depozitată inițial, până la sosirea rezultatelor analizelor de laborator, în depozite în care se regăseau și alte loturi de produse de la alti furnizori, s-a luat decizia aplicării principiului precauției, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 privind principiile și cerințele generale în domeniul siguranței alimentare, astfel că întreaga cantitate de semințe de rapiță aflată în aceste spații (9419,34 tone) să fie utilizată în alt scop decât fabricarea de produse alimentare.

 

COMPARTIMENTUL DE COMUNICARE AL D.S.V.S.A. IALOMIȚA