CONDIȚII DE BIOSECURITATE ÎN EXPLOATAȚIILE DE SUINE

 

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 300/31.08.2017, pentru stabilirea tipurilor și dimensiunilor exploatațiilor de creștere a suinelor pe teritoriul României și a Ordinului M.A.D.R. și A.N.S.V.S.A. nr. 20/16.03.2018, referitor la condițiile de biosecuritate în exploatațiile de suine, reamintește crescătorilor de porcine următoarele:

1. Fermă de suine de subzistență – reprezintă exploatație agricolă cu un efectiv de maxim 5 capete porcine cu greutate de peste 30 kg.
Aceste ferme de suine de subzistență sunt reprezentate de exploatații nonprofesionale de suine înregistrate în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor – S.N.I.I.A. și deținute de persoane fizice neînregistrate la Camera de Comerț și Industrie a României și persoane fizice autorizate (PFA).
Aceste ferme trebuie să respecte următoarele reguli de biosecuritate:
– introducerea în registrul de exploatație a datelor privind toate intrările, inclusiv exploatația sursă și ieșirile animalelor, precum și destinația acestora;
– asigurarea asistenței sanitare veterinare de către medicul veterinar de liberă practică organizat în condițiile legii;
– deținerea suinelor în spații îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu suinele domestice din alte exploatații sau cu porci mistreți;
– interzicerea hrănirii suinelor cu deșeuri de catering (deșeuri alimentare).
Aceste exploatații nu fac obiectul niciunei activități comerciale, iar carnea este destinată exclusiv consumului propriu.

2. Fermă de suine de semisubzistență – exploatație agricolă cu un efectiv cuprins între 6 – 20 de capete porcine cu greutatea de peste 30 kg.
Aceste ferme trebuie să respecte următoarele reguli de biosecuritate:
– introducerea în registrul de exploatație a datelor privind toate intrările, inclusiv exploatația sursă și ieșirile animalelor, precum și destinația acestora;
– deținerea suinelor în spații îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu suinele domestice din alte exploatații sau cu porci mistreți;
– interzicerea creșterii porcilor în regim de semilibertate;
– asigurarea asistenței sanitare veterinare de către medicul veterinar de liberă practică organizat în condițiile legii;
– interzicerea hrănirii suinelor cu deșeuri de catering (deșeuri alimentare).
– utilizarea unui echipament sumar de protecție, respectiv salopetă sau halat de lucru;
– amenajarea de dezinfectoare pentru încălțăminte, atât la intrarea cât și la ieșirea din exploatație;
– includerea exploatațiilor și animalelor în programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor.
Exploatațiile nonprofesionale cu o capacitate de maximum 20 de capete de suine, care fac obiectul activităților comerciale și anume vânzarea de suine vii și carne pe teritoriul României, trebuie să fie înregistrate în S.N.I.I.A., deținute de persoane fizice neînregistrate la camera de Comerț și Industrie a României și supuse înregistrării sanitare veterinare.

3. Toate exploatațiile care dețin mai mult de 20 de porcine, reprezentate de fermă de suine mică/medie/mare trebuie:
– să fie deținute de persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condițiile legii, înregistrate și autorizate de oficiul registrului comerțului, înregistrate în S.N.I.I.A.;
– să îndeplinească prevederilor normelor de biosecuritate;
– să fie autorizate sanitar-veterinar.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE DIN CADRUL DSVSA IALOMIȚA