CAMPANIE VACCINARE ANTICĂRBUNOASĂ ȘI RECOLTARE DE PROBE DE SÂNGE

 

CAMPANIE VACCINARE ANTICĂRBUNOASĂ ȘI RECOLTARE DE PROBE DE SÂNGE

 

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița, anunță deținătorii de cabaline că, în perioada februarie – aprilie 2018, desfășoară prin medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, organizați în condițiile legii, vaccinarea anticărbunoasă și recoltarea de probe de sânge de la cabalinele cu vârstă de peste 6 luni, pentru imunizarea împotriva antraxului și pentru depistarea anemiei infecțioase ecvine.

Acțiunile se desfășoară în conformitate cu prevederile Hotărîrii de Guvern nr. 1156/2013 și ale Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 35/2016.

Anemia infecțioasă ecvină este o boală virală, care se manifestă la toate animalele din familia Equideae, inclusiv la cai, catâri, măgari. Acest virus are capacitatea unică de a infecta calul pe viață, producând atacuri intermitente de boală (în urma cărora animalul afectat poate muri), urmate de perioade în care animalul poate părea neafectat.

Transmiterea virusului se face prin sânge infectat, care este transmis de la un animal infectat la unul susceptibil. Sângele este transmis în principal de vectori reprezentanți de insecte hematofage. De asemenea, virusul poate traversa bariera placentară și poate cauza infecții fatale, un armăsar afectat de boală putând infecta iapa în timpul împerecherii.

Menționăm că boala nu se transmite la om, nefiind o zoonoză.

OBLIGAȚIILE PROPRIETARILOR DE ANIMALE

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 42/2004 (*actualizată*) Cap. I, art. 2 și Cap. V, art. 16, lit. g și h, proprietarii de animale au următoarele obligații:

  • aplicarea şi respectarea întocmai a prevederilor legislaţiei sanitar-veterinare, în vederea asigurării şi garantării sănătăţii animalelor, a sănătăţii publice, protecţiei animalelor, protecţiei mediului şi a siguranţei alimentelor.
  • să sprijine autorităţile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare de interes public;
  • să prezinte animalele, pentru efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare de interes public, la locul, data şi ora stabilite de medicul veterinar de liberă practică împuternicit.

 

Acțiunile efectuate (vaccinarea animalelor și prelevarea de probe de sânge) sunt suportate în totalitate de la bugetul de stat, fără costuri pentru proprietarii/deținatorii de animale.

Atunci când în exploatații sunt găsite animale neidentificate este obligatorie identificarea și înregistrarea acestora, costul mijlocului de identificare (microcipul) și al manoperei de identificare fiind suportate integral de proprietar.

 

În cazul confirmării anemiei infecțioase ecvine într-o exploatație, animalele respective vor fi eliminate din efectiv,  iar proprietarii vor primi despăgubiri pentru pierderile suferite, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1214/2009, privind metodologia pentru stabilirea și plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor.

 

COMPARTIMENTUL COMUNICARE DIN CADRUL DSVSA IALOMIȚA