BIBLIOGRAFIE CONCURS POSTURI CONTRACTUALE 04.03.2019

BIBLIOGRAFIE

Concurs recrutare
Medici veterinari – perioada determinata
Ord. 64/2007

1. Hotararea nr. 1415/18.11.2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animala, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului 854/2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privin produsele de origine animala destinate consumului uman, cu cu modificarile si completarile ulterioare.;
4. Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare;
5. Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sanatate animala si de bunastare a animalelor , cu amendamentele ulterioare;0
6. Ordinul nr. 64/08.03.2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de catre personalul de specialitate in unitatile care produc alimente de origine animala cu modificarile si completarile ulterioare
7. Ordonanta nr. 42/29.01.2004 privind organizarea activitatii veterinare cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Ordin nr. 10 din 18/02/2008 (Ordin 10/2008) privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste procedura pentru marcarea si certificarea sanitara veterinara a carnii proaspete si marcarea produselor de origine animala destinate consumului uman, cu modificarile si completarile ulterioare.