Bibliografie concurs pentru ocupare posturi contractuale vacante aprobate pe perioada determinata – inginer debutant

 

BIBLIOGRAFIE

Concurs recrutare

Inginer debutant — perioadă determinată
Ordinul 113/2008

  • Ordinul 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activitaţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine animală
  • Ordinul 145/2007 privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor care stabileşte conditiile în care se derulează operaţiunile de import-export, tranzit şi comerţ intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii şi rolului pentru siguranţa alimentelor
  • Regulamentul CE nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare
  • Regulamentul CE nr. 178/2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară si de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare
  • Regulamentul CE nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor
  • Regulamentul CE nr. 854/2004 de stabilire a normelor specific de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animala destinata consumului uman, cu modificările şi completările ulterioare