Anunț concurs pentru ocupare posturi contractuale vacante aprobate pe perioada determinata

 

Direcţia Sanitară Veterinară si pentru Siguranţa Alimentelor Ialomiţa, organizează concurs în data de 25 noiembrie 2019,  pentru ocuparea posturilor  contractuale vacante aprobate pe perioada determinata dupa cum urmeaza:

medic veterinar debutant – 1 post aprobat în structura Ordinul Preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 64/2007;

– medic veterinar gradul II – 1 post  aprobat în structura Ordinul Preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 64/2007;

– inginer debutant – 1 post aprobat în structura  Ordinul Preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 113/2008 ;

 

Conditii de participare la concurs:

  1. a) Condiţii generale : prevăzute la 3 din Hotărârea 286/2011, cu modificările si completările ulterioareț

1)  Condiţiile specifice necesare in vederea participării la concurs pentru ocuparea functiei contractuale de  medic veterinar debutant, sunt următoarele:

  • studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul medicină veterinară;
  • vechime: nu este necesara

2)  Condiţiile specifice necesare in vederea participării la concurs pentru ocuparea funcției contractuale de  medic veterinar gradul II, sunt următoarele:

  • studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în domeniul medicina veterinara;
  • vechime: 4 ani in specialitatea studiilor.

3)   Condiţiile specifice necesare in vederea participarii la concurs pentru ocuparea functiei contractuale de  inginer debutant, sunt următoarele:

  • studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul fundamental stiinte ingineresti, ramura de stiinta ingineria resurselor vegetale si animale, domeniul de licenta ingineria produselor alimentare, specializarea ingineria produselor alimentare/tehnologia prelucrarii produselor agricole/controlul si expertiza produselor alimentare;
  • vechime: nu este necesară

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
•  perioada  pentru depunere a dosarelor: in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii

 

 

in M.O.  (30.10.2019-12.11.2019);
25 noiembrie 2019, ora 10°°: proba scrisă ;

  • 27 noiembrie 2019, ora 10°° interviul;

Dosarul de concurs va conţine documentele specificate la art. 6 din Hotărârea 286/2011.
– Detalii privind bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.
– Dosarele de depun la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţă Alimentelor, din str. Lacului, nr. 12, Slobozia, jud. Ialomiţa.
– Relaţii suplimentare la nr.tel. 0243232069, int. 110.