ANUNT CONCURS FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE

1. Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ialomiţa, jud. Ialomita, anunţă organizarea în data de 05 decembrie 2018 (proba scrisă – ora 10,00) 07 decembrie 2018 (interviul – ora 10,00), a concursului pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul DSVSA Ialomita:
– consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Control Oficial Sanatate si Bunastare Animala;
– consilier clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Control Oficial Alimente de Origine Nonanimala.
2. Conditii de participare
a) Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Functionarilor publici, cu completarile si modificarile ulterioare
b) Condiţiile specifice (studii de specialitate) care trebuie sa fie intrunite de participantii la concursul pentru ocuparea postului de consilier, grad profesional superior, sunt următoarele:
• studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul fundamental stiinte biologice si biomedicale, ramura de stiinta medicina veterinara, domeniul de licenta medicina veterinara, specializarea medicina veterinara;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
c) Condiţiile specifice (studii de specialitate) care trebuie sa fie intrunite de participantii la concursul pentru ocuparea postului de consilier, grad profesional principal, sunt următoarele:
• studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul fundamental stiinte biologice si biomedicale, ramura de stiinta medicina, domeniul de licenta sanatate, specializarea medicina;
• studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul fundamental stiinte ingineresti, ramura de stiinta ingineria resurselor vegetale si animale, domeniul de licenta ingineria produselor alimentare, specializarea ingineria produselor alimentare/tehnologia prelucrarii produselor agricole/controlul si expertiza produselor alimentare;
• studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul fundamental stiinte ingineresti, ramura de stiinta ingineria resurselor vegetale si animale, domeniul de licenta inginerie si management in agricultura si dezvoltare rurala, specializarea inginerie economica in agricultura;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Ialomiţa din Slobozia, str. Lacului, nr. 12, jud. Ialomiţa
Dosarele de concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunţului de organizare a concursului, la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Ialomiţa, între orele 8³ᵒ – 17ᵒᵒ (luni – vineri).
Bibliografia de concurs şi orice alte informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Ialomiţa – Compartimentul Juridic şi Resurse Umane, telefon 0243232069 interior 236.