ACȚIUNI DE CONTROL ÎN TRAFIC

                             Pentru  prevenirea propagării Pestei Porcine Africane ( PPA ) și în conformitate cu prevederile notei de serviciu a A.N.S.V.S.A. nr. 26704/25.07.2019   privind organizarea de acțiuni de control în trafic având ca obiectiv verificarea transporturilor de animale, carne și produse din carne de porc, în perioada 29.07 – 11.08.2019 consilierii din cadrul D.S.V.S.A. Ialomița, cu sprijinul reprezentanților IPJ Ialomița, au efectuat 28 activități de control, după cum urmează :

– 7 acțiuni pe DN 21 intersecție cu  DJ 203 F Slobozia-Săveni

– 2 acțiuni pe DN3B  Fetești zona A2

– 3 acțiuni  pe DN2A intersecție cu DN3 B zona Chirana

– 5 acțiuni pe DN2  popas Sinești

– 1 acțiune pe DJ203  zona Cosâmbești- Mărculești

– 2 acțiune pe DN2 C intersecție DJ 203 F zona Miloșești

– 2 acțiuni pe DN 21 zona obor Slobozia

– 1 acțiune pe DN2 intersecție cu DJ 201 zona Coșereni

– 2 acțiune pe DN1D intersecție cu  DJ 101 B zona Fierbinți – Rădulesti

– 1 acțiune pe DN3B zona Fetești-Stelnica

– 1 acțiune pe DN102 H intersectie DJ 203E  cu zona Cocora

– 1 acțiune pe DN2A   zona Căzănești

În timpul acestor activități au fost verificate un număr de 613 mijloace de transport, fiind constatate încălcări ale  legislației sanitare veterinare în vigoare, în ceea ce priveşte:

– transportul de ovine neidentificate și neînregistrate în baza națională de date;

– transportul  produselor alimentare cu mijloace de transport neigienizate;

– transportul de bovine fără documente de mișcare și aviz interjudețean;

Pentru neconformităţile constatate, în conformitate cu H.G. nr. 984/2005, au fost aplicate 5 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 16100 lei.

Subliniem faptul că, fără sprijinul și înțelegerea cetățenilor, în special a crescătorilor de porci, apariția unor noi focare de boală nu poate fi stopată, fapt ce va duce la pagube economice importante atât în sectorul industrial cât și în cel gospodăresc.

D.S.V.S.A. Ialomița reamintește crescătorilor de suine principalele măsuri care pot preveni extinderea bolii la nivelul județului:

 • achiziționarea de porcine se va face doar din exploatații care nu au fost afectate de boală, exploatații care vor fi situate în localități ce nu sunt supuse restricțiilor sanitare veterinare în ceea ce privește pesta porcină africană;
 • porcinele trebuie să fie obligatoriu identificate în exploatația de origine și să figureze în BND pe exploatația respectivă;
 • înainte de achiziționare vânzătorul și cumpărătorul sunt obligați să solicite medicului veterinar de liberă practică din localitatea respectivă efectuarea examenului clinic și eliberarea documentelor sanitare veterinare;
 • transportul porcinelor se va realiza cu mijloace auto autorizate sanitar-veterinar, care în prealabil vor fi dezinfectate;
 • la sosirea porcinelor în exploatații cumpărătorul va notifica imediat medicul veterinar oficial de la Circumsripția Sanitară Veterinară Arondată, pentru introducerea în exploatație a porcinelor, prezentând către acesta documentele eliberate de medicul veterinar de liberă practică de la exploatația de origine;
 • asigurarea și utilizarea permanentă a unui echipament minim de protecție (salopetă, cizme) ce va fi utilizat doar pentru accesul în adăpostul porcinelor; de asemenea, înainte de a intra în adăpostul porcinelor mâinile se vor spăla utilizând din abundență săpun și apă caldă;
 • este strict interzisă intrarea în adăpostul porcinelor cu hainele de stradă;
 • este strict interzisă vizitarea de către proprietar a altor adăposturi de porcine;
 • este strict interzisă vizitarea exploatației și în special a adăpostului de porcine, de către vizitatori care dețin porci în exploatațiile proprii, sau de vizitatori care au legătură cu mediul silvatic;
 • periodic se va efectua dezinfecția aleilor și a adăposturilor;
 • se vor asigura condiții corespunzătoare de adăpostire și hrănire a animalelor;
 • porcinele vor fi ținute permanent în adăpost fiind interzisă lăsarea acestora în libertate;
 • este strict interzisă hrănirea animalelor cu resturi alimentare, lături sau materiale vegetale;
 • anunțarea imediată a pierderii crotaliilor, a oricărui caz de îmbolnăvire sau moarte a animalelor sau in cazul observării la nivelul loca lității a comercianților ilegali de animale la S.V.S.A. Ialomița           ( telefon 0243/232069, medic veterinar oficial, medic veterinar de liberă practică).

 

Totodată D.S.V.S.A. Ialomița vă informează că achiziționarea de suine de la persoane necunoscute, fără documente sanitare veterinare reprezintă un risc major de reapariție a Pestei Porcine Africane în județul Ialomița, în acest caz proprietarii de animale  putând fi sancționați conform H.G. 984/2005, cu modificările ulterioare, fapt ce ar duce implicit la neacordarea despăgubirilor cuvenite conform H.G. 1214/2009, cu modificările ulterioare, în cazul reapariției bolii.

 

 

COMPARTIMENTUL COMUNICARE DIN CADRUL DSVSA IALOMIȚA